Organization 2015/2016


Semoga barisan kepimpinan IMAM Moscow yang baru akan terus istiqamah mengemudi bahtera keluarga IMAM Moscow dan komuniti pelajar perubatan Malaysia di bumi Russia dalam mencapai reda Allah. Justeru itu, kerjasama yang jitu daripada seluruh ahli amat diharapkan agar segala yang dirancang dalam dilaksanakan sebaiknya. 

"Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya."

(HR Bukhari Muslim) 

Al-Hidayah , As-Syifa , Al-Rahmah